DracActiu S.L.: en endavant L’Empresa

Tots els continguts del Web de l’Empresa, inclosos, sense caràcter limitatiu, texts, gràfics, logotips, icones de botons, imatges, arxius d’àudio i software, etc. són bé propietat de l’Empresa, bé de societats del grup al qual l’Empresa pertany, bé dels clients o proveïdors i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. La compilació (entenent-se con a tal la recopilació, ordenació i muntatge) de tot el contingut del Web de l’Empresa és de l’Empresa o dels seus proveïdors de software, i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Queda terminantment prohibida qualsevol mena d’utilització del contingut d’aquesta Web, incloent-hi la reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial de la mateixa, sense el consentiment exprés de l’Empresa o dels seus proveïdors.

L’Empresa i les altres denominacions de productes, serveis, gràfiques i logotips de l’Empresa són marques protegides per l’Empresa. Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies esmentades en aquest document poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altre utilització de la informació continguda a la Web de l’Empresa(inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d’exposició de la Web) que es realitzi sense l’autorització de l’Empresa constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

L’Empresa es reserva tots els drets per a modificar, limitar o cancel·lar l’accés i continguts del web en qualsevol moment, no assumint cap responsabilitat sobre la seva actualització. Així mateix, l’Empresa es reserva la facultat d’efectuar modificacions en la configuració o presentació de la seva web, podent fer ús d’aquesta facultat sense avís previ.

Tant l’accés a la web de l’Empresa com l’ús de qualsevol informació continguda en la mateixa és d’exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix o l’utilitza, no responent l’Empresa de cap conseqüència, dany o perjudici que pugui derivar-se de l’accés o ús de la informació. L’Empresa no garanteix que la informació, text, gràfiques, vincles o qualsevol altre contingut de la seva web siguin exactes o complerts, excloent especialment, qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se dels continguts i serveis comercials o d’altre tipus de webs que es puguin enllaçar electrònicament (link), directament o indirecta, mitjançant la web de l’Empresa.

Per a facilitar el seu accés, potser que l’Empresa inclogui vincles a pàgines d’Internet que pertanyin o siguin gestionades per terceres persones. En entrar en aquests llocs, revisarà i acceptarà vostè les normes d’ús de l’esmentada pàgina abans d’utilitzar-la. També acceptarà que l’Empresa no té cap control sobre el contingut d’aquestes pàgines i que no pot assumir cap responsabilitat pel material creat o publicat per aquestes. A més, el vincle a un lloc aliè a l’Empresa no implica que l’Empresa aprovi aquest lloc, ni els productes i serveis a què fa referència.

El fet que en la web de l’Empresa es faci referència a productes, serveis, marques, noms comercials, fabricants, subministradors, etc.,  propietat de terceres persones no constitueix cap patrocini o recomanació de les mateixes per part de cap de les Entitats del grup l’Empresa.

L’Empresa exclou i declina qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se de la transmissió d’informació entre usuaris mitjançant la xarxa Internet i no agafa cap responsabilitat degut a problemes tècnics o fallades mecàniques als equips informàtics produïts durant la connexió a la xarxa, ja sigui mitjançant la web de l’Empresa o de webs de terceres persones.

L’Empresa no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes Active X), generats amb la finalitat d’obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.

La informació d’aquesta web només té caràcter informatiu i en cap cas té un caràcter contractual per part de L’Empresa.

El contingut de la web de L’Empresa només és aplicable al territori Espanyol

L’Empresa garanteix l’absoluta confidencialitat de les dades dels usuaris de la web de L’Empresa. Les dades proporcionades seran incorporades a una base de dades gestionada sota l’exclusiva responsabilitat de L’Empresa, creada per a facilitar als usuaris l’utilització dels serveis oferts per aquesta així com a per informar-los sobre els productes i serveis que puguin ser dels seu interès. En compliment del disposat a la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, l’usuari podrà en tot moment exercitar els drets que la llei li dóna relatius a l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la cessió de les seves dades al fitxer propietat exclusiva de L’Empresa enviant un correu electrònic a: info@dracactiu.com