Categories i reglament

Tipus de cursa

La cursa és modalitat "Score" és a dir, atac lliure de balises. Totes les balises tenen la mateixa puntuació. Els guanyadors seran els que tinguin més punts i, en cas d'empat, els que els hagin aconseguit en menys temps. Hi ha un temps màxim de 2 hores per buscar balises. A partir de les hores es penalitzarà per cada minut de retard.
edissenys sonosmedia