Ronda Verda

LES GRANGES DE POBLET

En aquesta ronda passejarem entre segles d’història. Coneixerem algunes de les granges que varen pertànyer al monestir durant l’època medieval i que anem trobant al llarg del recorregut. Mitjançant les granges, els monjos aportaren noves tècniques de conreu i de tractament del bosc. Aquestes van permetre obtenir rendiment del terreny i es van convertir en una important font d’ingressos pel monestir.

Paisatge  Història  Tradicions  Paisatge 2

edissenys sonosmedia